Project
Oude Tempel
Achter Landgoed Oude Tempel komt een nieuw bosrijk woongebied met woningen tussen het groen.

Oude Tempel

Achter Landgoed Oude Tempel komt een nieuw bosrijk woongebied met woningen tussen het groen. Dit betekent dat het bos verandert. De gemeente heeft het bos sinds 2017 tijdelijk opengesteld voor publiek. Een deel van de bomen moet straks ruimte maken voor nieuwe woningen. Dit doen we niet graag, maar wel met een goede reden.
Op verschillende plekken in Soesterberg komen nieuwe woningen. Die gaan ervoor zorgen dat er in Soesterberg genoeg inwoners komen, waardoor bestaande voorzieningen (zoals winkels, horeca, zorg en verenigingen) hun hoofd boven water kunnen houden en er nieuwe bij kunnen komen. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven in Soesterberg voor zowel nieuwe als bestaande bewoners.

Recent nieuws

Natuurinclusief woongebied Oude Tempel

Aan de plannen voor een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos achter landgoed Oude Tempel in Soesterberg wordt al een tijd gewerkt. De gemeente Soest is initiatiefnemer, in nauwe samenwerking met het programma Hart van Heuvelrug en woningcorporatie Portaal.

Lees verder »
BRON: Stedenbouwkundig plan

Proces tot nu toe

In 2014 is een stedenbouwkundig plan opgesteld: Wonen in Weelde. Het stedenbouwkundig plan biedt nadrukkelijk geen vaste uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Het is een eerste verkenning van wat er wel en niet mogelijk is in het gebied. De daadwerkelijke planuitwerking van de woonwijk vindt plaats nu het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld door de raad. Dit wordt gedaan samen met partijen die de woonwijk gaan ontwikkelen, met input van Soesterbergers uit het participatieproces.

Hoe gaat het nieuwe
plan voor Oude Tempel
eruit zien?

In het nieuwe plan komt meer groen en er komen minder woningen. De dassen krijgen in het nieuwe plan een belangrijke plek. De dassen worden dus niet verplaatst. Door eerst te investeren in dit groen vergroten we de biodiversiteit van flora en fauna wat goed is voor de das en ook andere soorten dieren. Het totaal aantal woningen neemt af van 265 naar ongeveer 220 woningen, maar het aantal huurwoningen in het plan neemt toe.

Documenten

Communicatie

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Het college stemde op 22 april en 6 mei 2020 in met het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Oude Tempel vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een toelichting, een verbeelding en een groot aantal bijlagen. Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, de Nota van wijzigingen en het concept-raadsbesluit zijn aan de gemeenteraad aangeboden. Deze documenten vindt u hieronder. Behandeling van het bestemmingsplan Oude Tempel in de opiniërende raad is voorzien op 3 juni 2020 en in de besluitvormende raad op 11 juni 2020.


  • Bekijk hier  de downloadbare documenten met betrekking tot het bestemmingsplan.

Aanbesteding

De bouwgrond voor de woningbouw wordt in een overeenkomst gecontracteerd met een of meerdere geselecteerde marktpartij(en) door middel van een aanbestedingsprocedure (tender).

Communicatie

Naast het bestemmingsplan en de aanbestedingsprocedure draagt zorgvuldige communicatie en participatie bij aan een goede relatie met Soesterbergers. In onderstaande documenten vindt u welke stappen afgelopen jaren zijn gezet en welke stappen we samen met de Soesterbergse samenleving nog gaan zetten om tot een natuurinclusieve woonwijk op Oude Tempel te komen.


  • Bekijk hier  de downloadbare documenten met betrekking tot de communicatie
Vragen over Oude Tempel?
Neem contact met ons op!