Uitspraak Raad van State maakt woonbestemming Oude Tempel onherroepelijk

Voortgang bestemmingsplan

Vandaag sprak de Raad van State zich uit over het bestemmingsplan Oude Tempel. Het ingestelde beroep werd door hen niet gegrond verklaard, en daarmee wordt het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat Landgoed Oude Tempel de nieuwe bestemming ‘wonen’ krijgt.

Het onherroepelijke bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bosrijk woongebied te ontwikkelen. De vervolgstappen zijn het verkrijgen van een definitieve ontheffing Wet Natuur Bescherming (WNB). Deze ontheffing moet worden verleend in gebieden met specifieke flora en fauna die onder deze wet vallen. Hierna kunnen de plannen voor de ontwikkeling verder uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar. Bij de verdere uitwerking worden zowel omwonenden als toekomstige bewoners betrokken. Naar aanleiding van de uitspraak is er enige tijd nodig om het vervolgproces vorm te geven. Onze inschatting is dat we na de zomervakantie aanvullende informatie kunnen delen.

Behandeling Raad van State

Het bestemmingsplan maakt maximaal driehonderd woningen mogelijk aan de oostkant van Soesterberg met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Het gebied is ruim zestien hectare groot en ligt in het zuidelijk deel van het Landgoed Oude Tempel waar een bos is. Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en diverse omwonenden waren het niet eens met het bestemmingsplan en zijn hiertegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alle informatie over de behandeling en uitspraak van de Raad van State is te vinden via www.raadvanstate.nl/uitspraken.

Programma Hart van de Heuvelrug

Het project Oude Tempel maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Het doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creëren voor wonen, werken, zorg en recreatie. De gemeente Soest, gemeente Zeist, provincie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma. Meer informatie: www.hartvandeheuvelrug.nl.

Ander nieuws