Natuurinclusief woongebied Oude Tempel

Aan de plannen voor een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos achter landgoed Oude Tempel in Soesterberg wordt al een tijd gewerkt. De gemeente Soest is initiatiefnemer, in nauwe samenwerking met het programma Hart van Heuvelrug en woningcorporatie Portaal. De afgelopen maanden is nieuwe kennis opgedaan over natuurontwikkeling. Op basis van reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen zijn nieuwe ideeën
ontstaan.

Waarom wordt er op deze plek natuurinclusief gebouwd?
Nieuwe woningen zijn hard nodig in de provincie Utrecht, ook in Soesterberg. De druk op de woningmarkt is hoog. Maar er is ook behoefte aan een omgeving met natuur waar mensen kunnen ontspannen. Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen is de aanpak aangepast. De gemeente Soest presenteerde op 18 april 2024 het plan met meer groen en minder woningen. Dit project wordt een plek waar mensen
actief en gezond samenleven in én met de natuur, met ruimte voor de das, de rode eekhoorn, de hazelworm en de vleermuis.

Hoe gaat het nieuwe plan eruit zien?
In het nieuwe plan komt meer groen, er komen minder woningen en de das blijft zitten. Daarin krijgen de dassen een belangrijke plek. De dassen worden dus niet verplaatst. Door eerst te investeren in dit groen vergroten we de biodiversiteit van flora en fauna wat goed is voor de das en ook andere soorten dieren. Het totaal aantal woningen neemt af van 265 naar ongeveer 220 woningen, maar het aantal huurwoningen in het plan neemt toe.

Meedenken
De komende maanden krijgen omwonenden, woningzoekenden, natuurorganisaties en andere stakeholders de gelegenheid om in een participatieproces de plannen aan te scherpen. Dit proces staat onder leiding van De Wijde Blik, een gespecialiseerd bureau. Kijk op www.participatieparkwonen.nl voor meer informatie.

Themasessies
U kunt verder meedenken tijdens drie verdiepende themasessies. 

  • Themasessie 1, maandag 3 juni
    Over de ontwikkeling en inrichting van natuur en landschap, natuurinclusieve bebouwing en zelfbouwkavels.

  • Themasessie 2, donderdag 13 juni
    Over de invulling en het beheer van de boshut en overige voorzieningen. 

  • Themasessie 3, datum n.t.b.
    Over kindvriendelijke wijk, infrastructuur, mobiliteit, parkeren en ontsluiting.

Verder kunnen woning geïnteresseerden meedenken via een online peiling en kunnen ook kinderen
van basisschool De Startbaan hun zegje doen.

Meer informatie
Kijk op participatieparkwonen.nl voor meer informatie en veelgestelde vragen.

Ander nieuws