Eerste stappen om Oude Tempel veilig en toegankelijk te houden

De uitspraak van de Raad van State over de ingediende bezwaren op het bestemmingsplan Oude Tempel laat nog even op zich wachten. Op 17 mei 2022 vindt nog een zitting plaats, waarna uiteindelijk een uitspraak zal volgen. In afwachting van de uitkomst van de procedures heeft er langere tijd geen onderhoud aan het Oude Tempel bos plaatsgevonden. Gemeente Soest voelt zich daarom nu genoodzaakt om op korte termijn onderhoud uit te voeren. Daarmee waarborgen we de veiligheid van het bos en zorgen we ervoor dat het bos open kan blijven voor bezoekers.

Inmiddels is door een extern specialistisch onderhoudsbedrijf een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd om te bepalen welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om eventuele onveilige situaties voor bezoekers van Oude Tempel te verhelpen (vallende takken, uitstekende boomstronken op paden etc.). Daarbij is ook gebruik gemaakt van de inbreng van de gemeentelijk boswachter en van bezoekers van Oude Tempel. Het boomveiligheidsrapport dat is opgesteld, vindt u hier.

Op basis van de Boomveiligheidscontrole treffen we nu maatregelen om in dit opengesteld bosgebied te voldoen aan onze zorgplicht en de veiligheid voor bezoekers te waarborgen. Dat doen we door dood hout te verwijderen, bomen te snoeien, te vellen of fors in te korten omdat ze te groot zijn geworden. De kapvergunning voor een aantal bomen is op 25 april 2022 gepubliceerd en hier in te zien.

De boswerkzaamheden worden niet eerder dan in het najaar van 2022 uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moeten we altijd rekening houden met de aanwezige dieren en het broedseizoen. We zijn daarom zeer alert op het niet onnodig verstoren ervan.

Opstellen en uitvoeren beheerplan

Tijdens dit eerste noodzakelijke onderhoud op korte termijn, houden we ook rekening met het verdere onderhoud van het bos. De gemeentelijk boswachter stelt hiervoor, in samenspraak met omwonenden, een beheerplan op. Zowel bij het opstellen als bij de uitvoering van dit beheerplan kunnen omwonenden een actieve rol spelen. Een aantal omwonenden heeft hier eerder ook om gevraagd. Naar verwachting is in deze periode ook meer duidelijkheid over de toekomst van Oude Tempel naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. 

Ander nieuws