Het project

Oude Tempel

Achter Landgoed Oude Tempel komt een nieuw bosrijk woongebied met woningen tussen het groen. Dit betekent dat het bos verandert. De gemeente heeft het bos sinds 2017 tijdelijk opengesteld voor publiek. Een deel van de bomen moet straks ruimte maken voor nieuwe woningen. Dit doen we niet graag, maar wel met een goede reden.

Op verschillende plekken in Soesterberg komen nieuwe woningen. Die gaan ervoor zorgen dat er in Soesterberg genoeg inwoners komen, waardoor bestaande voorzieningen (zoals winkels, horeca, zorg en verenigingen) hun hoofd boven water kunnen houden en er nieuwe bij kunnen komen. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven in Soesterberg voor zowel nieuwe als bestaande bewoners.

Hoe gaat Oude Tempel eruit zien?

Oude Tempel wordt niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Zoals bij alle nieuwe woongebieden komen ook bewoners van omliggende wijken in het gebied. Om te zorgen dat iedereen ook na de bouw van woningen nog kan genieten van een bosrijke omgeving, staat duurzaam behoud en ontwikkeling van de natuur voorop.

De historische lanenstructuur blijft bestaan. Daaromheen worden nieuwe woningen gebouwd. En rond de woningen behouden we zoveel mogelijk oude, gezonde bomen. Bomen met een slechte gezondheid vervangen we door nieuwe bomen die weer jaren meekunnen.

Kansen voor innovatie en duurzaamheid

De nieuwe woningen bij Oude Tempel moeten, zoals alle nieuwe woningen, duurzaam en gasloos zijn. Dit biedt bovendien kansen om de nieuwste technieken toe te passen waar heel Soesterberg van kan profiteren. In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Soest haar ambitie vastgelegd om te streven naar het gebruik van duurzame energie in minimaal 20% van de woonwijken in de gemeente.

Destijds een vooruitstrevend besluit. Inmiddels is in wet- en regelgeving vastgelegd dat alle nieuwe wijken van het gas af gebouwd moeten worden. Bij de eerste verkenningen van mogelijkheden op Oude Tempel is duurzaamheid een randvoorwaarde van een nieuwe wijk geweest. In 2017 heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om de mogelijkheden voor een collectief warmtesysteem te onderzoeken. Een van de opties voor een collectief systeem is, is het initiatief Solar Runway. Naar aanleiding van een motie van de raad in 2017 wordt onderzocht of dit het aangewezen duurzame verwarmingssysteem kan bieden voor Oude Tempel. Solar Runway is een initiatief om duurzaam en lokaal energie op te wekken. De energie zou opgewekt kunnen worden uit de warmte die door de zon in het asfalt van de start- en landingsbaan op de voormalige vliegbasis terecht komt. De landingsbaan krijgt zo een nieuwe functie. De energie gaat via leidingen naar woningen bij Oude Tempel. Meer informatie vindt u op de website van Solar Runway.

Er worden ook andere mogelijkheden voor een collectief warmtesysteem onderzocht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bodemwater warmtepomp, aan warmte- en koude opslag of een lucht warmtepomp. In de aanbestedingsfase worden marktpartijen door de gemeente uitgedaagd om een goed voorstel voor een collectief warmtesysteem uit te werken. De verkenning van een collectief warmtesysteem biedt kansen voor andere delen van Soesterberg. Een geslaagd systeem wordt in de toekomst mogelijk ook doorgetrokken naar andere wijken in het dorp.

Wanneer worden de woningen gebouwd?

De plannen voor de nieuwbouw zijn nog niet definitief. Nu het nieuwe bestemmingsplan op 11 juni 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, kunnen tegenstanders van de plannen beroep instellen bij de Raad van State. Die beroepsprocedure neemt naar verwachting ongeveer driekwart jaar in beslag. We verwachten daarom dat niet voor het voorjaar van 2021 een definitief bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Met een definitief bestemmingsplan kan de zoektocht naar marktpartijen die de wijk gaan bouwen, worden afgerond. Het daadwerkelijk bouwen kan pas starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is.

BRON foto: Kerckebosch Zeist