Documenten

Klik hieronder voor de documenten die u zoekt

Bestemmingsplan

Het college stemde op 22 april en 6 mei 2020 in met het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Oude Tempel vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een toelichting, een verbeelding en een groot aantal bijlagen. Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, de Nota van wijzigingen en het concept-raadsbesluit zijn aan de gemeenteraad aangeboden. Op donderdag 11 juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het nieuwe bestemmingsplan.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moest het vastgestelde bestemmingsplan nog ‘vertaald’ worden in een digitaal exemplaar, zodat het digitale bestemmingsplan op het landelijke portaal voor bestemmingsplannen gepubliceerd kon worden. Bij die digitale omzetting bleken er enkele aanduidingen in het analoge bestemmingsplan te zitten, die niet één op één in een digitale variant omgezet konden worden. Een digitaal bestemmingsplan moet namelijk voldoen aan een aantal standaarden en richtlijnen die bij de digitalisering in acht moeten worden genomen. Om de inhoud van het plan toch online te kunnen zetten, zijn om die reden enkele pragmatische wijzigingen in de aanduidingen opgenomen. Enkele benamingen van functie-aanduidingen op de verbeelding wijken daardoor af van de versie die door de raad is vastgesteld. Benadrukt wordt dat de voorgestelde wijzigingen geen effect hebben op de inhoud van de regeling, die wijzigt niet. Juridisch is het echter van belang dat het digitale bestemmingsplan in overeenstemming is met het analoge bestemmingsplan, omdat bij verschillen tussen deze twee het digitale bestemmingsplan leidend is. Met het voorgestelde besluit aan de raad tot aanpassing van enkele functieaanduidingen in de verbeelding en de regels, worden het analoge en digitale bestemmingsplan met elkaar in overeenstemming gebracht. De aanpassingen hebben betrekking op de naamgeving van de bestemming waar de functies ‘sorties’ , ‘parkwijk’ en ‘zichtas’ in zijn gelegen.

De documenten vindt u hieronder. 

Communicatie

Naast het bestemmingsplan en de aanbestedingsprocedure draagt zorgvuldige communicatie en participatie bij aan een goede relatie met Soesterbergers en hun inbreng voor een goed inrichtingsplan. In onderstaande documenten vindt u welke stappen de afgelopen jaren zijn gezet en welke stappen we samen met de Soesterbergse samenleving nog gaan zetten om tot een natuurinclusieve woonwijk op Oude Tempel te komen. 

Ook vindt u hier de documenten die we gebruiken voor communicatie en participatie. De video’s zijn het beste te bekijken via Google Chrome.

Overig

Hier vindt u alle overige documenten.