Documenten

Klik hieronder voor de documenten die u zoekt

Bestemmingsplan

Het college stemde op 22 april en 6 mei 2020 in met het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Oude Tempel vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een toelichting, een verbeelding en een groot aantal bijlagen. Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, de Nota van wijzigingen en het concept-raadsbesluit zijn aan de gemeenteraad aangeboden. Op donderdag 11 juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het nieuwe bestemmingsplan. De documenten vindt u hieronder. 

Overig

Hier vindt u alle overige documenten.